Zarządzenie 9/2020

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubszy z dnia 21 lipca 2020r.

Zarządzenie 7/2020

Kierownika Klubu Dziecięcego w Lubszy z dnia 21 lipca 2020r.