Zarządzenie Wójta w sprawie dyżurów przedszkoli w czasie wakacji

Lista przyjętych dzieci na rok szkolny 2024 - 2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie wójta w sprawie
rekrutacji 2024/2025

Dokumenty do rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Umowa z przedszkolem
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
Oświadczenie odbiór dziecka z przedszkola
Zgoda rodzica na publikację wizerunku dziecka

Dokumenty należy pobrać, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola.