Dofinansowanie udzielono na zapewnienie funkcjonowania 27 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Lubszy.