LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLUBU DZIECIĘCEGO W LUBSZY NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

 1.  BUKOWY KAROL 
 2. BRZEZIŃSKI GRZEGORZ
 3. BOLIBRZUCH HANNA
 4. ELŻNIECIAK ZUZANNA
 5. GRZESIAK PAWEŁ
 6. HAWRO WIKTORIA
 7. JĘDRYSIAK EMILIA
 8. KARCZ MIA
 9. KADŁUBOWSKA MILENA
 10. KRYNICKI LEON
 11. MALCZEWSKI SZYMON
 12. MIARKA URSZULA
 13. MATEJA AGNIESZKA 
 14. MOOR LEON
 15. OKOŃ JUDYTA
 16. PAWLICA ARTUR
 17. PREIS IGOR
 18. POTWORA KAJA
 19. PIDLISNYI BOGDAN
 20. ROGULA IGNACY
 21. SPALONY STEFAN
 22. SAGALEWICZ MATYLDA
 23. SZAŁAŃSKI JAN
 24. SZAREK MAKSYMILIAN
 25. TERLECKI FRANCISZEK
 26. WITKA ANTONINA
 27. ZWIĄZEK KAJA
 28. ZWIĄZEK LILIANA
 29. ZIMNY HELENA
 30. ZYCH JAKUB