Galeria

PLAN  PRACY

KLUBU DZIECIĘCEGO
W LUBSZY
UL. KUKURYDZIANA 1B
NA ROK 2020 - 2021

Nabór do klubu dziecięcego Oświadczenie do
 odbioru dziecka

Nasze opiekunki do dzieci

Anna Gromnicka

Edyta
mazur

justyna
tomczyk

ANNA
pasieka

PLAN PRACY
 bloki tematyczne realizowane
 w ROKU 2021 - 2022

HARMONOGRAM
DNI OTWARTYCH  ORAZ  UROCZYSTOŚCI
W KLUBIE DZIECIĘCYM W LUBSZY
 2021 - 2022

RAMOWY PLAN DNIA

CELE PRIORYTETOWE ŻŁOBKA

CELE  PEDAGOGICZNE

ZADANIA WYCHOWAWCZE

ZASADY NASZEJ PRACY

Prawa dziecka wg Konwencji o Prawach Dziecka

PLAN PRACY
 bloki tematyczne realizowane
 w ROKU 2022 - 2023

WRZESIEŃ /PAŹDZIERNIK
Program adaptacji dla dzieci nowoprzyjętych

ADAPTACJA PRZYJAZNA DZIECKU
„Małymi kroczkami zostaniesz z nami“

1.       Budowanie poczucia bezpieczeństwa 
2.       Poznawanie nowego otoczenia 
3.       Poznawanie rytmu dnia 
4.       Dziecko w grupie rówieśników 
5.       Przyjazny dywan  
Rozpoczęcie dokumentowania obserwacji dzieci pod kątem ich rozwoju psycho - motorycznego
w Kartach Obserwacyjnych Rozwoju Dziecka.

PAŹDZIERNIK – SIERPIEŃ
Wdrażanie programów realizowanych przez cały rok szkolnym

STYMULOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO DZIECKA
"Dzieciństwo na całe życie":

  1.       „Przytulanki – kołysanki” , zabawy paluszkowe M. Bogdanowicz  metodą na wywołanie radosnego nastroju i budowanie zaufania i więzi miedzy dzieckiem a opiekunką. 
2.       „Kto się bawi, ten się uczy“ - zabawa podstawą  rozwoju dziecka. 
3.       Integracja sensoryczna - zabawy rozwijające sprawność psychomotoryczną dzieci w wieku żłobkowym. 
4.       "Dziś są moje urodziny, wszyscy razem się bawimy!" – urodzinowe świętowanie w grupie rówieśników.  
5.       Dzień Pluszowego Misia.  
BEZPIECZNY DZIECKO
„Bezpieczeństwo to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa“
 
1.       Bezpieczeństwo dzieci w żłobku naszym priorytetem podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych. 
2.       Zajęcia edukacyjne – bezpieczeństwo w domu i na drodze, w żłobku i podczas wakacji. 
3.       Wizyta Straży Pożarnej – pokaz , pogadanka, wspólne zabawy w ogrodzie. 
4.       Ćwiczenia ewakuacyjne z użyciem węża. 
5.       „Zasady poruszania się po drodze“ - spotkanie z Policjantem.  
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
„Ze sztuką od najmłodszych lat“

  1.       „Muzyka i śpiew, pląsy i taniec“- zajęcia rytmiczne : inspirowanie do wyrażania nastroju poprzez ruch i zabawy muzyczne. 
2.       „Na bębenku marsza gram“ - zaznajomienie dzieci z wyglądem i dźwiękami instrumentów muzycznych. 
3.       „W teatrzyku przedstawienie, w żłobku wielkie poruszenie“ -  inscenizowanie wierszyków i bajek. Dziecko widzem i aktorem. 
4.       „Kolorowe kredki w pudełeczku noszę“ - zajęcia rozwijające   sprawność manualną i pobudzające wyobraźnię dziecka z      użyciem farb, plasteliny, kredek itp. 
5.       „Niech żyje bal!“ - zabawa karnawałowa . 
6.       „Na kartach książeczki mieszkają bajeczki“ - rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez opowiadanie i czytanie bajek. 
7.       „Nasze tradycje“ - zajęcia tematyczne dotyczące świąt  oraz związanych z nimi zwyczajów. Wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych.  
WYCHOWANIE ZDROWOTNE - KSZTAŁTOWANIE SAMODZIELNOŚCI U DZIECI
„ Dużo wiem, umiem sam i o zdrowie swoje dbam“
 
„Małymi kroczkami ku samodzielności“ - opanowywanie umiejętności samoobsługowych.
„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki“ - nauka samodzielnego spożywania posiłków oraz przezwyciężanie uprzedzeń do potraw;
„Dbam o czystość- rączki myję i nocniczka też użyję“-  przyzwyczajenia higieniczne podstawą wychowania zdrowotnego.
„Pomóż mi zrobić to samemu“ - kształtowanie samodzielności u dzieci.
„Książki na półkę, klocki do szafki – posprzątane już zabawki“ - wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
„Gimnastyka ważna sprawa dużo zdrowia i zabawa“- gimnastyka ogólnorozwojowa.
JUŻ CZAS POZNAĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS - WPROWADZENIE DZIECI W ŚWIAT PRZYRODY   
"Z przyrodą za pan brat"

1.       Zielony kącik w naszej sali. 
2.       „Przyroda wzywa nas swym echem“- otwieranie oczu i nadstawianie uszu na wszystko, co się dzieje w przyrodzie. 
3.       „Mały Ogrodnik“ - śledzenie rozwoju  roślin. 
4.       „Mój dziadek dał mi psa“ - inspirowanie aktywnej , pozytywnej postawy dziecka do zwierząt i ptaków. 
5.       Cztery pory roku w żłobkowym ogrodzie- zaznajomienie ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zmianami pór  roku. 
6.       „ Wszystkie dzieci są radosne, bo za oknem widać wiosnę“ - topienie Marzanny i powitanie Wiosny. 
7.       „Piosenka z przyrodą w tle“ - śpiewanie i inscenizowanie poprzez ruch piosenek o przyrodzie i zjawiskach atmosferycznych.

CZERWIEC / SIERPIEŃ   WSPÓŁPRACA  ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM

"Rodzice i wychowawcy powinni być dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków."
1.       Organizowanie imprez z udziałem rodziców – piknik rodzinny okazją do bliższego uczestniczenia w życiu Żłobka. 
2.       Zebranie ogólne  dla rodziców. 
3.       Spotkania z rodzicami podczas Dni Otwartych Żłobka. 
4.       Podsumowanie i wnioski z pobytu dziecka w placówce – zaznajomienie rodziców z Kartą obserwacji rozwoju dziecka. 
Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola.

 HARMONOGRAM
DNI OTWARTYCH  ORAZ  UROCZYSTOŚCI
W KLUBIE DZIECIĘCYM W LUBSZY
 2022 - 2023

WRZESIEŃ
Zebranie ogólne dla rodziców.
 

PAŹDZIERNIK
Pasowanie na żłobkowicza.

 
LISTOPAD
Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia wewnętrzne.
Sesja fotograficzna

 
GRUDZIEŃ
Wizyta Św. Mikołaja- sesja fotograficzna
Konsultacje dla rodziców
Uroczyste otwarcie
 
STYCZEŃ
Dzień Babci i Dziadka – Jasełka
Spotkanie z bajką – Teatrzyk dla Dzieci , czytanie i oglądanie bajek
 

LUTY
Bal karnawałowy – Ostatki
Sesja fotograficzna

 
MARZEC
Witamy wiosnę – topienie Marzanny
 
KWIECIEŃ
Wielkanocne „Jajeczko” - wystawa prac świątecznych
 

  MAJ
Wizyta Straży Pożarnej – pokaz, pogadanka , próbna ewakuacja.
Konsultacje dla rodziców
Sesja fotograficzna –foto książka dla dzieci odchodzących do przedszkola
 

CZERWIEC
Festyn w ogrodzie żłobka z okazji „Dnia Dziecka”
Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola
Dni Otwarte
Zebranie ogólne dla rodzi
ców
 
SIERPIEŃ
Zakończenie roku szkolnego

RAMOWY PLAN DNIA

   6.30 –  7.30 przyjmowanie dzieci   7:30 – 9:00 zabawy dzieci
   9.00 -  śniadanie
   9.20 –  10:00 zajęcia opiekuńczo-wychowawczo- edukacyjne
   10.00 – II śniadanie
   10.20 – 12.00 zajęcia edukacyjne

   11.30 - Zupa  
   13.30 - drugie danie
    14.30 – 16.30 gry i zabawy dowolne, odbieranie dzieci ze żłobka

UWAGA!
  Plan dnia w grupie 0 dostosowany jest do  indywidualnych potrzeb dzieci 

CELE PRIORYTETOWE ŻŁOBKA

1. nie zmuszać;
2. zachęcać; 
3. pozwolić dziecku uczestniczyć w różnych sferach życia; 
4. kierować się mottem: 
„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."                             Janusz  Korczak                                                              

CELE  PEDAGOGICZNE

Wspieranie rodziny w procesie wychowania małego dziecka;
Opieka nad dziećmi rodziców pracujących, uczących się;
Przygotowanie do  przedszkola;
Obszar ochronny, w którym dzieci czują się dobrze;
Teren poszerzania kompetencji;
Bezpieczne wrastanie w społeczeństwo;
Poznawanie samego siebie i swoich możliwości;
Wspieranie rozwoju emocjonalnego.

ZADANIA WYCHOWAWCZE

1. Stopniowe wprowadzanie każdego dziecka w sytuacje sprzyjające opanowaniu nowych umiejętności.
2. Umiejętne i optymalne zaangażowanie dzieci w planowane zabawy oraz czynności dnia codziennego.
3. Zaangażowanie w dziecięcą aktywność, pomoc, pytanie i spontaniczną radość, która często może       zmienić bieg zabawy.

ZASADY NASZEJ PRACY

Zasada bezpieczeństwa:         
analiza pod kątem bezpieczeństwa zabawek, przedmiotów, sprzętów; 
analiza tzw. trudnych sytuacji, w których praca jest źle zorganizowana; 
eliminacja męczących bodźców, które wyczerpują układ nerwowy dziecka.  
Zasada indywidualizacji:      
znajomość rozwoju psycho-fizycznego dziecka, zmian rozwojowych, jego potrzeb  i możliwości;
opracowanie indywidualnego planu wychowawczego i pielęgnacji odpowiednio do wieku dziecka 
Zasada indywidualizacji może być realizowana przez:
metodę dowolności- inicjatywa dziecka i samodzielny wybór zabawek; 
metodę stopniowania trudności- dostosowanie pracy wychowawczej do i  umiejętności dziecka, stopniowe stosowanie utrudnień właściwych dla etapu rozwoju.  
Zasada konkretu - poznawanie otaczających przedmiotów poprzez: 
-  dotyk
-  ogląd
-  manipulacje
Zasada akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem:
akceptacja dziecka 
dostrzeganie i szanowanie uczuć dziecka 
obdarzanie dziecka pochwałą, uznaniem 
umiejętne wchodzenie z dzieckiem w interakcje    
Zasada konkretnego postępowania:
jednolitość postępowania 
jednolitość wymagań  
Zasada aktywizacji: 
metodą budzenia i rozwoju aktywności 
metodą przemienności zabaw

Konwencja Praw Dziecka
Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci. Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska jest inicjatorem jej uchwalenia.

Konwencja weszła w życie w 1990 r. Stronami konwencji jest 195 państwa (czerwiec 2015 r.) Polska ratyfikowała konwencję w 1991 r. Postanowienia Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

Konwencja nakazuje gwarantowanie zapisanych w niej praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Ponadto, zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji lub karania dziecka ze względu na status prawny, działalność, poglądy, przekonania religijne rodziców, członków rodziny lub opiekunów. Nakazuje ona, by we wszelkich działaniach dotyczących dziecka kierować się jego najwyższym dobrem.

Konwencja nakłada na państwa obowiązek podejmowania działań biorąc pod uwagę prawa i obowiązki rodziców dziecka lub jego opiekunów. Ponadto, nakazuje państwom poszanowanie praw i obowiązków rodziców, członków rodziny, środowiska, opiekunów prawnych, innych osób, do ukierunkowania dziecka i udzielania mu rad przy korzystaniu przez nie z praw określonych w konwencji. Konwencja wskazuje, że rodzice lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą główną odpowiedzialność za jego utrzymanie oraz zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju.

W konwencji zapisane są:
·  prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
· prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
·  prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji
·  prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
· prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
·  prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
· prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
· prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
·  prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
· prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
· prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
· prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

Szczególną uwagę konwencja poświęca dzieciom niepełnosprawnym, nakładając na państwo obowiązek zapewnienia warunków integracji społecznej, edukacji, rehabilitacji, rekreacji, dostępu do opieki zdrowotnej. Ponadto, konwencja zawiera zasady dotyczące postępowania w przypadku przysposobienia, procedur uchodźczych, ochrony tożsamości dzieci należących do mniejszości etnicznych, religijnych, językowych.  
Przedszkolna edukacja w zakresie praw dziecka jest przede wszystkim nie nauką o prawach, ale nauką na rzecz praw dziecka. Zajęcia dotyczące praw dz wyposażają dzieci w takie umiejętności jak: słuchanie innych, współpraca, przestrzeganie zasad dobrej komunikacji, próby rozwiązywania problemów moralnych i konfliktów międzyosobowych, przejawianie odpowiedzialności i inicjatywy, rozróżnianie dobra i zła, wyrażanie swoich przekonań. Umiejętności te pomogą w przyszłości dzieciom m. in. w analizowaniu otaczającego je świata, zrozumieniu, że prawa człowieka są sposobem na poprawę ich życia oraz życia innych ludzi, podejmowaniu działań na rzecz ochrony praw człowieka.
Praktyczny trening w zakresie znajomości własnych praw i praw innych przenika wszystkie społeczne doświadczenia dzieci w przedszkolu, kształtując ich postawy. Świadomość wagi praw innych wyrabia w dzieciach świadomość praw własnych.

Korczakowskie Prawa Dziecka:

1.  
Prawo do radości.
2.  
Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.
3.  
Prawo do szacunki.
4.   Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.
5.   Prawo do niepowodzeń i łez.
6.  
Prawo do własności.
7.   Prawo do bycia sobą.
8.  
Prawo do niewiedzy.
9.  
Prawo do upadków.
10.   Prawo do tajemnicy.
Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa.Więc, je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.Tak się w wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie,Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej, jak umiecieO Prawach Dziecka Nikt mnie nie ma prawa siłą zmuszać do niczego,A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.Ja mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywaćI każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.Jeśli mama, brat lub tata już nie mieszka z nami,Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.